Typy výuk

Výuka jazyků začátečníci

Začátečníci zde naleznou slovíčka roztříděná do témat, cvičení, fráze, vtipy, křížovky, audio nahrávky, on-line slovníky pro překlad do angličtiny.

Výuka jazyků pokročilí

Pokročilejší studenty našich kurzů potěší vypracované materiály pro pomaturitní studium angličtiny, k maturitě, seminární práce, referáty, odborné práce, reálie, literatura, témata pro konverzaci, informace o mezinárodních zkouškách PET, FCE, získání stipendia či práce v zahraničí.

Výuka jazyků zábavnou formou

Lektorům usnadní přípravu na hodiny a pomůže lehce najít materiály pro obohacení výuky. Texty písní, kvízy a také rady, jak lépe vyučovat, aktuální nahlédnutí do anglické, španělské, mexické nebo kubánské kultury a společnosti, gramatická cvičení, články pro konverzaci, slovníky z oborů jako je právo, ekonomie, medicína.

Výuka jazyků i pro nadšené cestovatele

Cestovatelé nepochybně ocení rady a doporučení nejen oficiálních institucí, ale i zkušenosti v cestopisech cestovatelů/nadšenců, výběr ubytování, aktuální počasí, potřebná telefonní čísla např. ambasády ve Španělsku, informace o získání patřičných dokladů, videoreportáže z Mexika nebo fotografie nezapomenutelných míst.

Letní intenzivní konverzační kurz angličtiny s rodilými mluvčími

Konverzační kurzy angličtiny se konají vždy 4 dny v týdnu od pondělí do čtvrtku. Každý den absolvujete 3×45 min. intenzivní výuky angličtiny s rodilým mluvčím (+ 15 min. pauza). Celý kurz obsahuje celkem 4×150 min.

Všechny uvedené pokročilosti si procvičí především konverzační dovednosti dle své jazykové úrovně se zkušeným rodilým mluvčím. Výuka je zaměřena na upevňování slovní zásoby a schopnosti konverzovat na běžná témata jako jsou zájmy, pracovní témata, celkové podávání informací o své osobě, široká oblast cestování a na běžné chyby, kterých se při používaní angličtiny zbytečně dopouštíme.

V těchto intenzivních kurzech anglické konverzace si procvičíte dosud nabyté gramatické znalosti přímo v reálné komunikaci. Tento typ kurzu je vhodným doplněním jakéhokoliv dosavadního studia angličtiny, tj. individuální výuky, firemní výuky, kurzů angličtiny vyučovaných běžnými metodami, ale samozřejmě je ideálním doplňkemi pro studenty našich semestrálních kurzů Callanovou metodou nebo pomaturitního studia.

Cena kurzu nezahrnuje výukové materiály (složka v ceně 70,- Kč).

Pomaturitní studium – angličtina

Jazyková škola AMIGAS je zařazena do přílohy č. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 322/2005 Sb. Každoročně otvíráme jednoleté denní pomaturitní kurzy angličtiny včetně oblíbené kombinace angličtiny a španělštiny. Pomaturitní studium jazyků umožňuje letošním maturantům získat automaticky STATUS STUDENTA (slevy na dopravu, daňové úlevy, hrazení sociálního a zdravotního pojištění státem, atd.), a Osvědčení o absolvování studia platné v celé ČR. Naše jazyková škola patří mezi velké a kvalitní jazykové školy v Brně a jako jedni z mála umíme studenty posunout až o 3 znalostní stupně výše.

Výuka „šitá na míru“ pro firmy a instituce

jazyková škola Firmám či institucím nabízíme výuku, která je co nejvíce časově a obsahově přizpůsobená požadavkům objednavatele. Podle profesního zaměření firmy Vám můžeme připravit nejen obecnou jazykovou výuku, ale i tématickou výuku pro výuku manažerů, ředitelů, vedoucích a administrativních pracovníků a dalších zaměstnanců.

Typy firemní výuky

 • „One to one“ – individuál – o odborné konzultaci vám připravíme výuku, která bude vyhovovat požadavkům a představám o náplni a zaměření výuky jednotlivé osoby
 • Standardní kurzy – jazyková výuka obecného jazyka zaměřená na rozvoj všech jazykových dovedností (konverzace, gramatika, psaní, čtení, poslech)
  počet skupin není omezen, doporučené max. v 1 skupině je 8 osob (vhodnější pro konverzační aktivity umožňující aktivní používání jazyka)
 • Odborné kurzy – jazyková výuka je specializována dle požadavků objednatele (právo, ekonomie, Business) tyto kurzy jsou většinou zaměřeny pro jednotlivá oddělení

Cena zahrnuje:

 • centrální vstupní ústní a písemné testy
 • zařazení účastníků dle Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • zjištění potřeb firmy
 • doporučení ke zvýšení efektivity vzdělání
 • představení výukových materiálů
 • organizaci rozvrhů dle požadavků objednavatele
 • vypracování studijních plánů dle úrovně a potřeb studenta
 • individuální řešení pro manažery a ředitele
 • zajištění všech záležitostí pro zahájení výuky
 • vedení docházky studentů a odučených témat
 • pravidelné hospitace lektorů
 • centrální průběžné testování pro zjištění kvality výuky, prověření znalostí účastníků a hodnocení studentů v rozsahu a intenzitě, kterou si určí objednavatel

CENA nezahrnuje:

 • studijní materiály
 • případné poplatky za mezinárodní zkoušky
 • MÍSTO konání:
 • v prostorách firmy
 • v našich učebnách

Lektoři/lektorky

 • zkušení a prověření lektoři a lektorky
 • dle požadavků – čeští lektoři/ky a rodilý/é mluvčí

Platba

 • vyučovací hodina trvá 45 min. nebo 60 min. (doporučená délka 60-90 min.)
 • ceny se určují v závislosti na počtu skupin, osob, místě výuky, zaměření a počtu objednaných hodin
 • platba jednorázově nebo měsíčně na základě výkazu odučených hodin
 • minimální počet objednávaných hodin je 10.

Objednání na výuku

Máte-li zájem o kalkulaci, kontaktujte nás telefonicky na tel. čísle: 734 443 808 nebo nás navštivte osobně v kanceláři v 1. patře na Moravském nám. 4 ( u kina Scala) nebo zašlete své požadavky e-mailem, ve kterém uveďte následující informace:

 1. o jaký jazyk máte zájem
 2. na jakou jazykovou úroveň se odhadujete (pomoci vám mohou i naše rozřazovací testy)
 3. o jaký typ kurzu by se mělo jednat (konverzace/ gramatika/ obchodní/ příprava na zkoušky)
 4. zda máte zájem o českého lektora/rodilého mluvčího
 5. kdy plánujete výuku zahájit
 6. o kolik hodin máte předběžně zájem
 7. představy o náplni a zaměření výuky (obecné, cestovatelské, Business, …)
 8. kde by měla výuka probíhat
 9. počet skupin a osob
 10. jaké jsou vaše přibližné časové možnosti
 11. vaše jméno a telefonické spojení
 12. další pro Vás podstatné informace a požadavky

Individuální výuka jazyků – „výuka šitá na míru“

Individuální výuka angličtiny je všeobecně známá jako nejoblíbenější a nejefektivnější způsob výuky. Nemáte-li možnost navštěvovat naše kurzy, které se konají v pevných termínech, připravíme pro vás individuální studijní program podle vašich potřeb a představ s ohledem na vaše časové možnosti a požadovanou intenzitu výuky.

Individuální výuka je určena pro:

 • pro jednotlivce (dospělé i děti)
 • pro skupinky do 6 osob
 • pro začátečníky i pokročilé
 • pro klienty se speciálními časovými požadavky
 • pro ty, kteří mají konkrétní představu o obsahu a zaměření výuky
 • pro ty, kteří chtějí dosáhnout maximálního pokroku v co nejkratším čase

Výhody:

 • individuální přístup
 • koncentrace na oblast jazyka, kterou potřebujete zlepšit
 • metodika a témata se zaměřují na Vaše požadavky
 • tempo výuky dle schopností, dovedností a šikovnosti studenta/studentky
 • termíny a intenzita dle vzájemné domluvy (ranní, dopolední, odpolední, večerní)
 • délka trvání dle Vašich možností
 • případné odvolání výuky do 24h. předem není účtováno

Místo konání:

 • v našich učebnách
 • v prostorách, které si určíte vy (u vás doma, ve firmě apod.)

Lektoři/Lektorky:

 • zkušení a prověření lektoři a lektorky
 • dle vašich požadavků výběr českých a rodilých mluvčích

Cena/platba:

 • vyučovací hodina trvá 45 min. nebo 60 min. (doporučená délka 60-90 min.)
 • cena za 45 min.: 290-390,- Kč v závislosti na počtu osob, místě, zaměření a počtu objednaných hod.
 • cena za 60 min.: 360-460,- Kč v závislosti na počtu osob, místě, zaměření a počtu objednaných hod.
 • minimální počet objednaných a předem zaplacených hodin je 10.

Objednání:

výuka angličtiny Máte-li zájem o tento způsob výuky, kontaktujte nás telefonicky na tel. čísle: 734 443 808 nebo nás navštivte osobně v kanceláři v 1. patře na Moravském nám. 4 ( u kina Scala) nebo zašlete své požadavky e-mailem, ve kterém uveďte následující informace:

 1. o jaký jazyk máte zájem
 2. na jakou jazykovou úroveň se odhadujete (pomoci vám mohou i naše rozřazovací testy)
 3. o jaký typ kurzu by se mělo jednat (konverzace/ gramatika/ obchodní/ příprava na zkoušky)
 4. zda máte zájem o českého lektora/rodilého mluvčího
 5. kdy plánujete výuku zahájit
 6. kolikrát v týdnu by měla výuka probíhat
 7. jak dlouhá by měla výuka být (60 min., 90 min. a více)
 8. o kolik hodin máte předběžně zájem (min. 10)
 9. představy o náplni a zaměření výuky (obecné, cestovatelské, Business, …)
 10. kde by měla výuka probíhat
 11. počet osob
 12. jaké jsou vaše přibližné časové možnosti
 13. vaše jméno a telefonické spojení
 14. další pro Vás podstatné informace a požadavky