Přihlášky

Pomocí formulářů dále se můžete přihlásit do našich jazykových kurzů.

Výňatek z obchodních podmínek jazykové školy AMIGAS

Student je závazně přihlášen až po zaplacení nevratné zálohy ve výši 500,- Kč nebo celé částky za konkrétní kurz. Do té doby mají přednost dříve platící studenti. U platby bankovním převodem se dnem zaplacení rozumí datum připsání kurzovného na účet.

Celé kurzovné je splatné do 10 dnů od přihlášení, u letních kurzů nejpozději 14 dní před začátkem konkrétního kurzu, u semestrálních kurzů pak nejpozději do 21.9.2010 (na I.semestr) do 17.1.2011 (na II.semestr). U úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve. Je-li v průběhu školního roku u některého kurzu stále uvedeno volné místo, lze při splnění dané úrovně do kurzu přistoupit kdykoliv.

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující

Letní kurzy

a) Stornování kurzu do zahájení kurzu – storno poplatek: 50% z kurzovného.

b) Stornování kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.

Semestrální kurzy

a) Stornování kurzu do 19.9. (I.semestr), do 23.1. (II.semestr) – storno poplatek: 50% z kurzovného.

b) Stornování kurzu od 19.9. do 2.10. (I.semestr), od 23.1. do 30.1. (II.semestr) – storno poplatek: 70% z kurzovného.

c) Stornování kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.

Student má vždy právo za sebe vyslat náhradníka. Za neúčast studenta na výuce neposkytuje JŠ Amigas žádnou finanční ani jinou kompenzaci. Z vážných důvodů lze ojediněle domluvit přestup do podobného kurzu, je-li volné místo.

JŠ Amigas si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (lektoři, termíny, aj.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován a bude mu následně nabídnuta jiná možná varianta. V případě zrušení kurzu jazykovou školou jsou zálohy a veškeré platby vráceny studentům a to max. do 30 dnů od obdržení e-mailu s žádosti o vrácení financí včetně uvedení již zaplacené částky a čísla účtu, kam se mají finance poukázat.

Kurzy se konají na adrese: Moravské nám. 4 (u kina Scala).

Sdílejte s námi: